Crysta Perkakas Tambahan Fallburrows [sarankan pengeditan]

Long Range Damage +9%
MaxMP +200
Dodge +10%
Dodge Absolut +5%
With Bowgun:
Short Range Damage +9%

-- tidak ada --
-- Tidak ada --
You can get it from...
Crysta Perkakas Tambahan Lunadore [sarankan pengeditan]

Base Drop Rate +1%

-- tidak ada --
-- Tidak ada --
You can get it from...
Crysta Perkakas Tambahan Purro [sarankan pengeditan]

Base Drop Rate +1%

-- tidak ada --
-- Tidak ada --
You can get it from...
Crysta Perkakas Tambahan Perro [sarankan pengeditan]

Base Drop Rate +1%

-- tidak ada --
-- Tidak ada --
You can get it from...
Crysta Perkakas Tambahan Evil Lefina [sarankan pengeditan]

ATK +8%
Physical Pierce +10%
Critical Rate +12
MATK -4%
Physical Resistance -20%
With Zirah Berat:
Kekebalan Fisik +24%

-- tidak ada --
-- Tidak ada --
You can get it from...
Crysta Perkakas Tambahan Bonivio [sarankan pengeditan]

Base Drop Rate +1%

-- tidak ada --
-- Tidak ada --
You can get it from...
Crysta Perkakas Tambahan Lord of Nezim [sarankan pengeditan]

MaxHP +3000
VIT +2%
Critical Rate +10
With Sarung Tinju:
Short Range Damage +3%

-- tidak ada --
-- Tidak ada --
You can get it from...
join our discord