Perkakas Tambahan Crystal Ear Cuffs [sarankan pengeditan]

Base DEF: 86

MaxMP+300
Stability +3%
Long Range Damage +3%

-- tidak ada --
-- Tidak ada --
You can get it from...
Perkakas Tambahan Viking Helmet [sarankan pengeditan]

Base DEF: 125

MaxHP +15%
Kecepatan Serang +15%
Physical Pierce 10%

-- tidak ada --
-- Tidak ada --
You can get it from...
Perkakas Tambahan Furball Earrings [sarankan pengeditan]

Base DEF: 86

Critical Rate +30

-- tidak ada --
-- Tidak ada --
You can get it from...
Perkakas Tambahan Insect Cage [sarankan pengeditan]

Base DEF: 64

MaxMP +200
Natural MP Regen +15%
EXP Piaraan +10%

-- tidak ada --
-- Tidak ada --
You can get it from...
Perkakas Tambahan Kepala Panda [sarankan pengeditan]
-- tidak ada --

Base DEF : 300

MaxHP +5000
MaxMP +500
EXP +5%

-- Tidak ada --
You can get it from...
Perkakas Tambahan Tudung Panda [sarankan pengeditan]
-- tidak ada --

Base DEF : 150
ASPD +250
CSPD +250
Critical Rate +25
EXP +5%

-- Tidak ada --
You can get it from...
Perkakas Tambahan Tanduk Kristal [sarankan pengeditan]
Tanduk Kristal

BASE Def 156
MaxHp +3000
CSPD +30%
Aggro -30%
Kebal bumi -15%

-- tidak ada --
-- Tidak ada --
You can get it from...
Perkakas Tambahan Crystal Horns [sarankan pengeditan]
Crystal Horns

Base DEF: 156

MaxHp +3000
CSPD +30%
Aggro -30%
Earth resistance -15%

-- tidak ada --
-- Tidak ada --
You can get it from...
Perkakas Tambahan Pita Renda [sarankan pengeditan]

Base DEF : 58

MATK +7%
Magic Pierce +8%
Guard Break 9%

-- tidak ada --
-- Tidak ada --
You can get it from...
Perkakas Tambahan Perekam [sarankan pengeditan]

Base DEF : 230

MaxHP +20%
Anticipate 10%
Aggro -30%

-- tidak ada --
-- Tidak ada --
You can get it from...
Perkakas Tambahan Folklore Headband [sarankan pengeditan]

Base DEF: 32

Attack MP Recovery +10
Accuracy +15
Critical Rate +20

-- tidak ada --
-- Tidak ada --
You can get it from...
Perkakas Tambahan Penghangat Leher Kaisar Iblis [sarankan pengeditan]

Base DEF : 60
ATK +3%
Short Range Damage +4%
Critical Rate +15
MaxMP -300

-- tidak ada --
-- Tidak ada --
You can get it from...
join our discord