Perkakas Tambahan Mermaid Ears [sarankan pengeditan]
Mermaid Ears

Base DEF: 30

MaxMP +100
Water Resistance +20%

Base DEF: 30

Water Resistance +25%
MaxMP +100

-- Tidak ada --
You can get it from...
Perkakas Tambahan Tiara Tunangan [sarankan pengeditan]
Tiara Tunangan

Base DEF 10
MaxMP +150 INT+ 3
Magic resistance +5%
Aggro -7%

-- tidak ada --
-- Tidak ada --
You can get it from...
Perkakas Tambahan Mahkota Tunangan [sarankan pengeditan]
Mahkota Tunangan

Base DEF: 40

MaxHP +1200 STR +6
Physical Resistance +20%
Aggro +28%

-- tidak ada --
-- Tidak ada --
You can get it from...
Perkakas Tambahan Market Hat [sarankan pengeditan]

Base DEF: 5

MaxMP +70
Accuracy + 2

Base DEF: 5
MaxMP + 100
Accuracy +3

-- Tidak ada --
You can get it from...
Perkakas Tambahan Magic Swordsman's Coat [sarankan pengeditan]
-- tidak ada --

Base DEF 20, STR 1%, INT 1%, ASPD 300, CSPD 100, Dark resistance -10%

-- Tidak ada --
You can get it from...
Perkakas Tambahan Magic Scarf [sarankan pengeditan]
Magic Scarf

Base DEF: 10
Natural MP Regen +8%
MaxMP +100
Attack MP Recovery +3

Base DEF 10, Natural MP Regen 10%, MaxMP 120, Attack MP Recovery 3

-- Tidak ada --
You can get it from...
Perkakas Tambahan Mage Hat [sarankan pengeditan]

Base DEF 4, Weapon ATK 1%

Base DEF 4, INT 2, Natural MP Regen 3

-- Tidak ada --
You can get it from...
Perkakas Tambahan Leather Helmet [sarankan pengeditan]

Base DEF 20, MaxHP 6%, Critical 12%, Water resistance 3%

Base DEF 20, Maximum HP + 12% Critical rate + 6% Water tolerance + 3%

-- Tidak ada --
You can get it from...
Perkakas Tambahan Leather Cap [sarankan pengeditan]

Base DEF 6, MaxHP 60, Physical Resistance 1%

Base DEF 6, MaxHP 120, Physical Resistance 1%

-- Tidak ada --
You can get it from...
Perkakas Tambahan Jubah Daun [sarankan pengeditan]
Jubah Daun

Base DEF: 11
AGI +5 Dodge +5%
Fire resistance -10%
Aggro -10%

Base DEF 16, Stability 5%, Critical 5, Water resistance 5%

-- Tidak ada --
You can get it from...
Perkakas Tambahan Large Ribbon [sarankan pengeditan]

Base DEF 3, Attack MP Recovery 1

Base DEF 16, Stability 5%, Critical 5, Water resistance 5%

-- Tidak ada --
You can get it from...
Perkakas Tambahan Knitted Scarf [sarankan pengeditan]
-- tidak ada --

Base DEF 16, Stability 5%, Critical 5, Water resistance 5%

-- Tidak ada --
You can get it from...
Perkakas Tambahan Knight Feather Helm [sarankan pengeditan]

Base DEF 20, MaxHP 200, MaxMP 150, Dark resistance 5%

Base DEF 20, Maximum HP + 300 Maximum MP + 100 Dark tolerance + 5%

-- Tidak ada --
You can get it from...
Perkakas Tambahan Knight Cape [sarankan pengeditan]
-- tidak ada --

Base DEF 15, MaxHP 5%, ATK 1%, Aggro 10%

-- Tidak ada --
You can get it from...
join our discord