Perkakas Special Steeplejack Talisman [sarankan pengeditan]
-- tidak ada --

VIT 6, MaxMP 400

-- Tidak ada --
You can get it from...
Perkakas Special Stamina Talisman III [sarankan pengeditan]
-- tidak ada --

VIT 6, MaxMP 400

-- Tidak ada --
You can get it from...
Perkakas Special Stamina Talisman II [sarankan pengeditan]
-- tidak ada --

VIT 4, MaxMP 300

-- Tidak ada --
You can get it from...
Perkakas Special Stamina Talisman [sarankan pengeditan]
-- tidak ada --

VIT 2, MaxMP 200

-- Tidak ada --
You can get it from...
Perkakas Special Spy's Talisman [sarankan pengeditan]

MaxMP 200, Aggro -20%

MaxMP 250, Aggro -25%

-- Tidak ada --
You can get it from...
Perkakas Special Speed Talisman III [sarankan pengeditan]
-- tidak ada --

AGI 6, MaxMP 400

-- Tidak ada --
You can get it from...
Perkakas Special Speed Talisman II [sarankan pengeditan]
-- tidak ada --

AGI 4, MaxMP 300

-- Tidak ada --
You can get it from...
Perkakas Special Speed Talisman [sarankan pengeditan]
-- tidak ada --

AGI 2, MaxMP 200

-- Tidak ada --
You can get it from...
Perkakas Special Sofys Talisman [sarankan pengeditan]
-- tidak ada --

MaxMP 500, ATK -25%, MATK -25%, Attack MP Recovery 5

-- Tidak ada --
You can get it from...
Perkakas Special Snow Potum Doll [sarankan pengeditan]

MaxHP +300 Accuracy 12%
Dark resistance -6%

MaxMP 500, ATK -25%, MATK -25%, Attack MP Recovery 5

-- Tidak ada --
You can get it from...
Perkakas Special Sand Veil Ring [sarankan pengeditan]

Earth resistance 5%, Evasion Rate 1%, Aggro -30%

MaxMP 500, ATK -25%, MATK -25%, Attack MP Recovery 5

-- Tidak ada --
You can get it from...
Perkakas Special Sailor's Talisman [sarankan pengeditan]
-- tidak ada --

MaxMP 500, ATK -25%, MATK -25%, Attack MP Recovery 5

-- Tidak ada --
You can get it from...
Perkakas Special Ring of Greed [sarankan pengeditan]
-- tidak ada --

MaxMP 500, ATK -25%, MATK -25%, Attack MP Recovery 5

-- Tidak ada --
You can get it from...
Perkakas Special Proof of Victory [sarankan pengeditan]
-- tidak ada --

STR 6, MaxMP 400

-- Tidak ada --
You can get it from...
join our discord