Perkakas Tambahan Wrapping Ribbon [sarankan pengeditan]
Wrapping Ribbon

Base DEF: 100

MaxMP+300
Bantuan Sakti (3 detik)
Neutral Resistance +30%
Stun Unavailable

-- tidak ada --
-- Tidak ada --
You can get it from...
Perkakas Tambahan Pita Bola Mata [sarankan pengeditan]
Pita Bola Mata
-- tidak ada --

Base DEF: 26

Accuracy +25
Critical Rate +50%

-- Tidak ada --
You can get it from...
Perkakas Tambahan Wrapping Ribbon II [sarankan pengeditan]
Wrapping Ribbon II

Base DEF: 100

MATK +7%
Ailment Resistance +14%

-- tidak ada --
-- Tidak ada --
You can get it from...
Perkakas Tambahan Xmass Ribbon [sarankan pengeditan]
Xmass Ribbon

Base DEF: 39

Weapon ATK +15%
Stability +10%
Critical Rate +5%

-- tidak ada --
-- Tidak ada --
You can get it from...
Perkakas Tambahan Lace Headdress [sarankan pengeditan]
Lace Headdress
-- tidak ada --

Base DEF: 89

ATK +7%
Unsheathe Attack +8%
DEX +6%

-- Tidak ada --
You can get it from...
Perkakas Tambahan Pita Renda [sarankan pengeditan]

Base DEF : 58

MATK +7%
Magic Pierce +8%
Guard Break 9%

-- tidak ada --
-- Tidak ada --
You can get it from...
join our discord