Perkakas Tambahan Neck Warmer [sarankan pengeditan]
Neck Warmer

Base DEF: 12

Ailment Resistance + 6%
Magical Resistance + 6%
Fire resistance +6%

Base DEF: 12

Ailment Resistance +7%
Magical Resistance +7%
Fire resistance +7%

-- Tidak ada --
You can get it from...
Perkakas Tambahan Tanduk Iblis Cilik [sarankan pengeditan]

DEF : 41
Untradable

MATK +5%
MATK UP (AGI50%)
MaxHP +666
Dodge +20%

-- tidak ada --
-- Tidak ada --
You can get it from...
Perkakas Tambahan Jepit Iblis Cilik [sarankan pengeditan]
-- tidak ada --

Base DEF: 20

MaxMP +1000
Physical Resistance -6%
Magical Resistance -6%
Dodge -6%

-- Tidak ada --
You can get it from...
Perkakas Tambahan Topeng 1/2 Iblis [sarankan pengeditan]
Topeng 1/2 Iblis

Base DEF: 80

Critical Damage +3%
Physical Pierce +9%
Magic Barrier +100

Base DEF: 80

Critical Damage +3%
Physical Pierce +9%
Magic Barrier +1000

-- Tidak ada --
You can get it from...
Perkakas Tambahan Jubah Iblis [sarankan pengeditan]
Jubah Iblis
-- tidak ada --

Base DEF: 91

ATK +6%
Stability +4%
Natural HP Regen -20%

-- Tidak ada --
You can get it from...
Perkakas Tambahan Penghangat Leher Kaisar Iblis [sarankan pengeditan]
Penghangat Leher Kaisar Iblis
-- tidak ada --

Base DEF: 60

ATK +3%
Short Range Damage +4%
Critical Rate +5
MaxMP -300

-- Tidak ada --
You can get it from...
Perkakas Tambahan Jubah Kaisar Iblis [sarankan pengeditan]
Jubah Kaisar Iblis
-- tidak ada --

Base DEF: 60

MATK +3%
Long Range Damage +4%
Critical Rate +5
MaxHP -3000

-- Tidak ada --
You can get it from...
Perkakas Tambahan Jubah Kaisar Iblis [sarankan pengeditan]

Base DEF : 60
MATK +3%
Long Range Damage +4%
Critical Rate +5
MaxHP -3000

-- tidak ada --
-- Tidak ada --
You can get it from...
Perkakas Tambahan Penghangat Leher Kaisar Iblis [sarankan pengeditan]

Base DEF : 60
ATK +3%
Short Range Damage +4%
Critical Rate +15
MaxMP -300

-- tidak ada --
-- Tidak ada --
You can get it from...
join our discord