Perkakas Special Caravan Talisman [sarankan pengeditan]
-- tidak ada --

MaxMP 200, ATK 1%, Accuracy 30

-- Tidak ada --
You can get it from...
You can get it from...
Perkakas Special Dexterity Talisman [sarankan pengeditan]
-- tidak ada --

DEX 2, MaxMP 200

-- Tidak ada --
You can get it from...
Perkakas Special Dexterity Talisman II [sarankan pengeditan]
-- tidak ada --

DEX 4, MaxMP 300

-- Tidak ada --
You can get it from...
You can get it from...
Perkakas Special Knight's Talisman [sarankan pengeditan]
-- tidak ada --

MaxMP 250, Aggro 25%

-- Tidak ada --
You can get it from...
Perkakas Special Magic Talisman [sarankan pengeditan]
-- tidak ada --

INT 2, MaxMP 200

-- Tidak ada --
You can get it from...
Perkakas Special Magic Talisman II [sarankan pengeditan]
-- tidak ada --

INT 4, MaxMP 300

-- Tidak ada --
You can get it from...
Perkakas Special Magic Talisman III [sarankan pengeditan]
-- tidak ada --

INT 6, MaxMP 400

-- Tidak ada --
You can get it from...
Perkakas Special Mistletoe Talisman [sarankan pengeditan]

Base DEF 0, MaxHP 6%, Physical Resistance 4%, Magical Resistance 4%, Neutral Resistance 2%

MaxMP 1000, ATK -25%, MATK -25%

-- Tidak ada --
You can get it from...
Perkakas Special Muscle Talisman [sarankan pengeditan]
-- tidak ada --

STR 2, MaxMP 200

-- Tidak ada --
You can get it from...
Perkakas Special Muscle Talisman II [sarankan pengeditan]
-- tidak ada --

STR 4, MaxMP 300

-- Tidak ada --
You can get it from...
Perkakas Special Muscle Talisman III [sarankan pengeditan]
-- tidak ada --

STR 6, MaxMP 400

-- Tidak ada --
You can get it from...
join our discord